Umrežavanje i zagovaranje

Radi povećanja kvalitete institucionalnog okvira za provjeravanje činjenica i eko-sustava za dobro novinarstvo, Faktograf prati i sudjeluje u oblikovanju regulacije, koregulacije i samoregulacije u digitalnoj komunikacijskoj sferi. K tome, radi što kvalitetnije razmjene znanja i iskustva s kolegicama i kolegama, Faktograf je aktivan i u brojnim mrežama i inicijativama na nacionalnoj, regionalnoj, europskoj i globalnoj razini.

Globalna razina

Faktograf je član International Fact Checking Networka (IFCN), međunarodne mreže organizacija posvećenih fact-checkingu od 2017. godine.

U lipnju 2022. godine Faktograf je šestu godinu zaredom dobio pozitivnu ocjenu u procesu verifikacije IFCN-a, što je potvrda da se pridržavamo visokih standarda propisanih Kodeksom principa IFCN-a.

Od srpnja 2021. godine Ana Brakus kao predstavnica Faktografa sudjeluje u radu radne grupe “anti-harassment” IFCSN-a, osnovanu s ciljem adresiranja i suzbijanja količine prijetnji i zlostavljanja kojem su izloženi fact-checkeri diljem svijeta, dok je od rujna 2021. godine do kraja 2023. godine sudjelovala u radu radne grupe IFCN-a o suradnji s Youtubeom.

Global Fact 11, jedna od najvećih medijskih konferencija, u svom izdanju 2024. godine održat će se u Sarajevu. Lokalni partner i domaćin konferencije je Udruženje građana i građanki “Zašto ne”, uz podršku regionalne mreže za provjeru činjenica SEE Check, u kojoj je i Faktograf.

Europska razina

Faktograf je pružio podršku pokretanju Europske mreže standarda u provjeravanju činjenica (European Fact-Checking Standards Network – EFCSN). Mreža je u kolovozu 2022. godine definirala Europski kodeks standarda za neovisne organizacije za provjeru činjenica te u studenom 2022. izabrala svoje Upravljačko tijelo, u koje je izabrana Ana Brakus, izvršna direktoricu Faktografa. EFCSN je predstavljen javnosti u studenom 2022. u Bruxellesu. Nakon što je nezavisnom evaluacijom potvrđena usklađenost Faktografa s Kodeksom, Faktograf je postao punopravnom članicom EFCSN-a u srpnju 2022.

Faktograf je u europskom Registru transparentnosti (ID 521295644592-54) registrirao svoje interese za javne politike vezane uz misinformacije i dezinformacije (Direktiva o digitalnim uslugama, Kodeks prakse protiv dezinformacija), poticajno okruženje za održivo novinarstvo u javnom interesu (Europski plan za demokraciju, Direktiva o slobodi medija, anti-SLAPP direktiva, europski standardi Inicijative za povjerenje u novinarstvo) te poslovne modele za održivo novinarstvo u javnom interesu (Direktiva o upravljanju podacima, Direktiva o umjetnoj inteligenciji, Akcijski plan za audiovizualne i medijske djelatnosti).

Faktograf je potpisao ojačani Kodeks prakse protiv dezinformacija u lipnju 2022. (Q&A, Factsheet, Signatories and commitments). U procesu oblikovanja sudjelovala je Faktografova predstavnica Jelena Berković, u statusu promatračice za Faktograf i SEE Check, a Faktograf se ujedno pridružio ocjeni da “Big Tech ima 7 mjeseci dokazati da je ovo ‘nova zora’ u borbi protiv dezinformacija” organizacija za digitalna ljudska prava i ocjenjivanje činjenične točnosti (Avaaz, Demagog, Globsec, Maldita, Newsback, NewsGuard, Pagella Politica, VOST Europe i Who Targets Me). Kao jedan od prvih potpisnika ojačanog Kodeksa, Faktograf sudjeluje i u trajnoj radnoj skupini koja prati provedbu Kodeksa te je u siječnju 2023. predao svoj prvi izvještaj.

Faktograf je sudjelovao i u Savjetovanju Europske komisije o inicijativi za očuvanje slobode medija u EU – nova pravila. Faktograf je podržao prijedloge EFCSN-a vezane uz 17. članak EMFA-e.

Ana Brakus, izvršna direktorica Faktografa, u siječnju 2023. godine podržala je komentare Julie Angwin, američke novinarke, o Delegiranoj uredbi o pristupu podacima predviđenoj Aktom o digitalnim uslugama.

Faktograf je u siječnju 2024. godine sudjelovao u e-savjetovanju Europske komisije o pravilima provedbe Akta o digitalnim uslugama u odnosu na Izvještaje o transparentnosti online platformi prilikom moderacije sadržaja.

Regionalna razina

SEE Check je mreža šest organizacija iz pet zemalja Jugoistočne Europe koje zajedno rade na promoviranju odgovornog novinarstva, poboljšanju kvalitete medijske pismenosti te suzbijanju misinformacija i dezinformacija u javnom prostoru.

Mreža je neformalno osnovana u ožujku 2020. godine, a trenutno ju čine portali, odnosno izdavači portala Raskrinkavanje.ba, Raskrinkavanje.me, Faktograf.hr, Raskrikavanje.rs, Fakenews Tragač te Razkrinkavanje.si.

Faktografova savjetnica Jelena Berković u mreži djeluje kao programska koordinatorica i savjetnica za javne politike. Mreža je, među ostalim, sudjelovala u pripremi analiza i rasprava o javnim politikama vezanim uz digitalnu javnu sferu u sklopu Berlinskog procesa I njegovog foruma za civilno društvo: tijekom 2022. godine na temu Informacijskih poremećaja na Zapadnom Balkanu, a tijekom 2023. godine na temu Digitalizacije i povezanosti.

SEE Check mreža od samog početka djeluje i kao virtualna regionalna redakcija usmjerena na regionalni pristup temama i zajedničke analize u kojima sudjeluje više redakcija.

Regionalne analize ove virtualne redakcije objavljuju se na portalu SEE Check mreže na engleskom jeziku. Pored toga, redovno se prevode i objavljuju i najznačajnije analize svakog individualnog portala koji čini SEE Check mrežu.

Faktograf.hr je sudjelovao u šest regionalnih analiza tijekom 2023. godine (veljača, ožujak, lipanj, kolovoz, listopad, studeni). Zajednička analiza objavljena u veljači 2023. ticala se internetskih prevara u regiji, kao što su lažni intervjui ili lažne nagradne igre koje služe krađi novca i osobnih podataka. U analizi iz ožujka bavile smo se dezinformacijama koje su se širile regijom nakon razornih potresa u Turskoj i Siriji. Zajednička analiza objavljena u lipnju odnosi se na u regiji viralne netočne tvrdnje da nas Europska komisija prisiljava da jedemo kukce – naime, vijest da je EU odobrila stavljanje brašna od kućnog zrikavca na tržište iskorištena je za širenje teorije zavjere. Reginalnu analizu objavljenu na SEE Check portalu u kolovozu uređivao je Faktograf, a bavile smo se klimatskim dezinformacijama u našoj regiji (ujedno je to bila i testna faza novog modela funkcioniranja regionalne redakcije – svaki mjesec ima svoju temu, svaka tema svog urednika, odnosno urednicu, a regionalnu analizu piše novozaposlena novinarka redakcije Maida Salkanović). Listopadska regionalna analiza, u kojoj je sudjelovao i Faktograf, odnosi se na SLAPP tužbe i objavljena je u listopadu (i ujedno je prvi objavljeni tekst prema novom modelu funkcioniranja redakcije). Sudjelovali smo i u regionalnoj analizi za studeni, o izvještavanju o ratu na Bliskom istoku.

Nacionalna razina

Faktograf je partner s Kurzivom – Platformom za pitanja kulture, medija i društva te Udrugom za promicanje medijske kulture, umjetnosti i tolerancije “Lupiga – svijet kroz obične oči” za pokretanje Saveza udruga nakladnika neprofitnih medija kao predstavničkog i zagovaračkog tijela. Cilj projekta, koji je dobio podršku Fonda za aktivno građanstvo, bio je pružiti podršku svojim članicama u prijavi i provedbi projekata na međunarodnoj i europskoj razini te ih predstavljati u procesima zagovaranja adekvatnih javnih politika. Tijekom provedbe projekta, a u sklopu razgovora s predstavnicima različitih neprofitnih medija, zaključeno je kako trenutno na neprofitnoj medijskoj sceni ne postoje kapaciteti za osnivanje, administriranje i upravljanje Savezom neprofitnih medija kao zasebnog pravnog tijela. Odlučeno je da će se neprofitne medije pokušati okupiti u neformalnu zagovaračku inicijativu.

Faktografova sudjelovanja u javnim savjetovanjima dostupna su ovdje:

poynter.org European Union US Embassy