Faktograf - Udruga za informiranu javnost

Umrežavanje i zagovaranje

Radi povećanja kvalitete institucionalnog okvira za provjeravanje činjenica i eko-sustava za dobro novinarstvo, Faktograf prati i sudjeluje u oblikovanju regulacije, koregulacije i samoregulacije u digitalnoj komunikacijskoj sferi. K tome, radi što kvalitetnije razmjene znanja i iskustva s kolegicama i kolegama, Faktograf je aktivan i u brojnim mrežama i inicijativama na nacionalnoj, regionalnoj, europskoj i globalnoj razini.

Globalna razina

Faktograf je član International Fact Checking Networka (IFCN), međunarodne mreže organizacija posvećenih fact-checkingu od 2017. godine.

U lipnju 2022. godine Faktograf je šestu godinu zaredom dobio pozitivnu ocjenu u procesu verifikacije IFCN-a, što je potvrda da se pridržavamo visokih standarda propisanih Kodeksom principa IFCN-a.

Od srpnja 2021. godine Ana Brakus kao predstavnica Faktografa sudjeluje u radu radne grupe IFCN-a “Anti-harassment”, osnovanu s ciljem adresiranja i suzbijanja količine prijetnji i zlostavljanja kojem su izloženi fact-checkeri diljem svijeta.

Europska razina

Faktograf je pružio podršku pokretanju Europske mreže standarda u provjeravanju činjenica (European Fact-Checking Standards Network). Ujedno je SEE Check mreža podržala konzorcij sastavljen od fact-checking organizacija Maldita.es, Agence France-Presse, Pagella Politica, Correctiv, Demagog i EU Disinfo Lab. Cilj je postaviti visoke standarde otvorenosti, transparentnosti i sudjelovanja prilikom oblikovanja Kodeksa profesionalnog integriteta za europske organizacije koje provjeravaju činjenice te osnovati Europsku mrežu do kraja 2022. godine.

Faktograf je u europskom Registru transparentnosti (ID 521295644592-54) registrirao svoje interese za javne politike vezane uz misinformacije i dezinformacije (Direktiva o digitalnim uslugama, Kodeks prakse protiv dezinformacija), poticajno okruženje za održivo novinarstvo u javnom interesu (Europski plan za demokraciju, Direktiva o slobodi medija, anti-SLAPP direktiva, europski standardi Inicijative za povjerenje u novinarstvo) te poslovne modele za održivo novinarstvo u javnom interesu (Direktiva o upravljanju podacima, Direktiva o umjetnoj inteligenciji, Akcijski plan za audiovizualne i medijske djelatnosti).

Faktograf je potpisao ojačani Kodeks prakse protiv dezinformacija u lipnju 2022. (Q&A, Factsheet, Signatories and commitments). U procesu oblikovanja sudjelovala je Faktografova predstavnica Jelena Berković, u statusu promatračice za Faktograf i SEE Check, a Faktograf se ujedno pridružio ocjeni da “Big Tech ima 7 mjeseci dokazati da je ovo ‘nova zora’ u borbi protiv dezinformacija” organizacija za digitalna ljudska prava i ocjenjivanje činjenične točnosti (Avaaz, Demagog, Globsec, Maldita, Newsback, NewsGuard, Pagella Politica, VOST Europe i Who Targets Me). Kao jedan od prvih potpisnika ojačanog Kodeksa, Faktograf sudjeluje i u radnoj skupini koja će pratiti provedbu Kodeksa te njegovo daljnje jačanje.

Faktograf je sudjelovao i u Savjetovanju Europske komisije o inicijativi za očuvanje slobode medija u EU – nova pravila.

Regionalna razina

SEE Check je mreža šest organizacija iz pet zemalja Jugoistočne Europe koje zajedno rade na promoviranju odgovornog novinarstva, poboljšanju kvalitete medijske pismenosti te suzbijanju misinformacija i dezinformacija u javnom prostoru.

Mreža je neformalno osnovana u ožujku 2020. godine, a trenutno ju čine portali, odnosno izdavači portala Raskrinkavanje.ba, Raskrinkavanje.me, Faktograf.hr, Raskrikavanje.rs, Fakenews Tragač te Razkrinkavanje.si.

Faktografova viša savjetnica Jelena Berković u mreži djeluje kao programska koordinatorica.

SEE Check mreža od samog početka djeluje i kao virtualna regionalna redakcija usmjerena na regionalni pristup temama i zajedničke analize u kojima sudjeluje više redakcija.

Regionalne analize ove virtualne redakcije objavljuju se na portalu SEE Check mreže na engleskom jeziku. Pored toga, redovno se prevode i objavljuju i najznačajnije analize svakog individualnog portala koji čini SEE Check mrežu.

Nacionalna razina

Faktograf je partner s Kurzivom – Platformom za pitanja kulture, medija i društva te Udrugom za promicanje medijske kulture, umjetnosti i tolerancije “Lupiga – svijet kroz obične oči” za pokretanje Saveza udruga nakladnika neprofitnih medija kao predstavničkog i zagovaračkog tijela. Cilj projekta, koji je dobio podršku Fonda za aktivno građanstvo, je pružiti podršku svojim članicama u prijavi i provedbi projekata na međunarodnoj i europskoj razini te ih predstavljati u procesima zagovaranja adekvatnih javnih politika.

Faktografova sudjelovanja u javnim savjetovanjima dostupna su ovdje: