Faktograf - Udruga za informiranu javnost

Umrežavanje i zagovaranje

Radi povećanja kvalitete institucionalnog okvira za provjeravanje činjenica i eko-sustava za dobro novinarstvo, Faktograf prati i sudjeluje u oblikovanju regulacije, koregulacije i samoregulacije u digitalnoj komunikacijskoj sferi. K tome, radi što kvalitetnije razmjene znanja i iskustva s kolegicama i kolegama, Faktograf je aktivan i u brojnim mrežama i inicijativama na nacionalnoj, regionalnoj, europskoj i globalnoj razini.

Globalna razina

Faktograf je član International Fact Checking Networka (IFCN), međunarodne mreže organizacija posvećenih fact-checkingu od 2017. godine.

U lipnju 2022. godine Faktograf je šestu godinu zaredom dobio pozitivnu ocjenu u procesu verifikacije IFCN-a, što je potvrda da se pridržavamo visokih standarda propisanih Kodeksom principa IFCN-a.

Od srpnja 2021. godine Ana Brakus kao predstavnica Faktografa sudjeluje u radu radne grupe IFCN-a “Anti-harassment”, osnovanu s ciljem adresiranja i suzbijanja količine prijetnji i zlostavljanja kojem su izloženi fact-checkeri diljem svijeta.

Europska razina

Faktograf je pružio podršku pokretanju Europske mreže standarda u provjeravanju činjenica (European Fact-Checking Standards Network). Ujedno je SEE Check mreža podržala konzorcij sastavljen od fact-checking organizacija Maldita.es, Agence France-Presse, Pagella Politica, Correctiv, Demagog i EU Disinfo Lab. Cilj je postaviti visoke standarde otvorenosti, transparentnosti i sudjelovanja prilikom oblikovanja Kodeksa profesionalnog integriteta za europske organizacije koje provjeravaju činjenice te osnovati Europsku mrežu do kraja 2022. godine.

Faktograf je u europskom Registru transparentnosti (ID 521295644592-54) registrirao svoje interese za javne politike vezane uz misinformacije i dezinformacije (Direktiva o digitalnim uslugama, Kodeks prakse protiv dezinformacija), poticajno okruženje za održivo novinarstvo u javnom interesu (Europski plan za demokraciju, Direktiva o slobodi medija, anti-SLAPP direktiva, europski standardi Inicijative za povjerenje u novinarstvo) te poslovne modele za održivo novinarstvo u javnom interesu (Direktiva o upravljanju podacima, Direktiva o umjetnoj inteligenciji, Akcijski plan za audiovizualne i medijske djelatnosti).

Faktograf je potpisao ojačani Kodeks prakse protiv dezinformacija u lipnju 2022. (Q&A, Factsheet, Signatories and commitments). U procesu oblikovanja sudjelovala je Faktografova predstavnica Jelena Berković, u statusu promatračice za Faktograf i SEE Check, a Faktograf se ujedno pridružio ocjeni da “Big Tech ima 7 mjeseci dokazati da je ovo ‘nova zora’ u borbi protiv dezinformacija” organizacija za digitalna ljudska prava i ocjenjivanje činjenične točnosti (Avaaz, Demagog, Globsec, Maldita, Newsback, NewsGuard, Pagella Politica, VOST Europe i Who Targets Me). Kao jedan od prvih potpisnika ojačanog Kodeksa, Faktograf sudjeluje i u radnoj skupini koja će pratiti provedbu Kodeksa te njegovo daljnje jačanje.

Regionalna razina

SEE Check je mreža šest organizacija iz pet zemalja Jugoistočne Europe koje zajedno rade na promoviranju odgovornog novinarstva, poboljšanju kvalitete medijske pismenosti te suzbijanju misinformacija i dezinformacija u javnom prostoru.

Mreža je neformalno osnovana u ožujku 2020. godine, a trenutno ju čine portali, odnosno izdavači portala Raskrinkavanje.ba, Raskrinkavanje.me, Faktograf.hr, Raskrikavanje.rs, Fakenews Tragač te Razkrinkavanje.si.

Faktografova viša savjetnica Jelena Berković u mreži djeluje kao programska koordinatorica.

SEE Check mreža od samog početka djeluje i kao virtualna regionalna redakcija usmjerena na regionalni pristup temama i zajedničke analize u kojima sudjeluje više redakcija.

Regionalne analize ove virtualne redakcije objavljuju se na portalu SEE Check mreže na engleskom jeziku. Pored toga, redovno se prevode i objavljuju i najznačajnije analize svakog individualnog portala koji čini SEE Check mrežu.

Nacionalna razina

Faktograf je partner s Kurzivom – Platformom za pitanja kulture, medija i društva te Udrugom za promicanje medijske kulture, umjetnosti i tolerancije “Lupiga – svijet kroz obične oči” za pokretanje Saveza udruga nakladnika neprofitnih medija kao predstavničkog i zagovaračkog tijela. Cilj projekta, koji je dobio podršku Fonda za aktivno građanstvo, je pružiti podršku svojim članicama u prijavi i provedbi projekata na međunarodnoj i europskoj razini te ih predstavljati u procesima zagovaranja adekvatnih javnih politika.

Faktografova sudjelovanja u javnim savjetovanjima dostupna su ovdje: