Faktograf - Udruga za informiranu javnost

Politika privatnosti

U našoj Obavijesti o privatnosti možete doznati: koje vrste podataka obrađujemo, zbog čega to činimo, s kojom pravnom osnovom, tko može imati pristup podacima te prava koja imate sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

1. Voditelj obrade

Faktograf – udruga za informiranu javnost,
Ulica Franje Petračića 6, 10000 Zagreb,
OIB: 68491626000
Službenik za zaštitu podataka: [email protected]

2. Prikupljanje i obrada podataka

U nastavku navodimo obrade koje provodimo u sklopu rada Faktografa kao udruge. Više o obradama vezanima uz rad medija faktograf.hr možete pročitati u Obavijesti o privatnosti na stranici medija.

Članstvo

Podaci potrebni za članstvo u udruzi

 • Vrsta podataka: ime, OIB, datum rođenja, datum pristupanja udruzi, kategorija članstva, datum prestanka članstva
 • Pravna osnova:
  1. Zakon o udrugama
  2. Privola – u slučaju da osoba pristaje da podatke zadržimo duže
 • Rok zadržavanja:
  1. Godinu nakon izlaska iz članstva
  2. Do povlačenja privole

Članarina

Podaci potrebni za plaćanje članarine

 • Vrsta podataka: ime i prezime, adresa, IBAN
 • Pravna osnova: Podaci potrebni za izvršenje ugovornog odnosa
 • Rok zadržavanja: godinu nakon izlaska iz članstva

Prijave za posao i otvorene molbe

Slanje životopisa i podataka potrebnih za zapošljavanje uz prijave za posao i otvorene molbe

 • Vrsta podataka: Ime i prezime, Broj telefona, Grad i država, mail adresa, radno iskustvo, podaci o dosadašnjoj edukaciji
 • Pravna osnova:
  1. Podaci potrebni za sklapanje ugovora o radu
  2. Privola – u slučaju da osoba želi da podatke zadržimo duže
 • Rok zadržavanja:
  1. 60 dana od završetka natječaja
  2. Do povlačenja privole

3. Koja su prava ispitanika i kako ih ostvariti

Faktografovi ispitanici imaju mogućnost ostvarenja prava na:

 • Pristup osobnim podacima
 • Ispravak netočnih podataka
 • Prenosivost podataka
 • Brisanje osobnih podataka
 • Ograničenje obrade
 • Ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka

Ostvarenje prava možete zatražiti:

 • slanjem maila našem službeniku za zaštitu podataka: [email protected]
 • slanjem zahtjeva na fizičku adresu: Ulica Franje Petračića 6, 10000 Zagreb

Na mail adresu našeg službenika možete se obratiti i za sve druge upite vezane uz prikupljanje i obradu podataka od strane tvrtke Ljudomat.

Na sve zahtjeve se očitujemo u zakonskom roku od trideset dana.

Prigovor na određenu obradu možete uputiti nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka: Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), na adresu: Selska cesta 136, 10 000 Zagreb; mail adresa: [email protected]

4. Odnos s primateljima i izvršiteljima obrade

Vaše osobne podatke prosljeđujemo drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela (npr. sudovima).

Koristimo set alata Google Workspace za suradnju, cloud usluge i produktivnost. Zbog toga je Google LLC izvršitelj obrade za sljedeće obrade: Upiti čitatelja, pohvale čitatelja, evidencija prijetnji, monthly appeals tracker. Googleova politika privatnosti: https://policies.google.com/privacy

Određenim obradama vezanima uz web stranicu i mail pristup mogu imati naša webmaster te hosting tvrtka, s kojima su potpisani posebni Sporazumi o obradi podataka.

5. Sigurnost obrade podataka

Koristimo primjerene organizacijske i tehničke mjere kako bismo zaštitili osobne podatke od gubitka, krađe, kao i neovlaštene upotrebe, korištenja ili modifikacije.

Udruga Faktograf ima imenovanog vanjskog stručnjaka kao službenika za zaštitu osobnih podataka te je prošla edukaciju o pravima i obvezama koje propisuje Opća uredba o zaštiti podataka.

Posljednje izmjene: 20. 7. 2022.