Povratak korijenima: povećanje dosega političkog fact-checkinga

Cilj projekta je vratiti se korijenima provjere činjenica i povećati doseg tekstova vezanih za politički fact-checking putem većeg dosega i angažmana na društvenim mrežama. U sklopu projekta, povećat ćemo doseg do publike koja koristi Faktograf kao izvor točnih i kontekstualiziranih informacija o političkim temama što će doprinijeti povećanju otpornosti društva na političku manipulaciju i propagandu te ojačati političku odgovornost političkih aktera. Postići ćemo to diversifikacijom distribucijskih kanala i formata sadržaja provjere činjenica u političkim izjavama na društvenim medijima. Osim postojećih Facebook i Instagram stranica te YouTube kanala, koristit ćemo WhatsApp kanale, Threads i TikTok kako bismo dosegnuli nove publike.

Projekt je financiran u okviru programa “Engage”, kojeg provode institut Poynter i Međunarodna mreža za provjeru činjenica (IFCN), u suradnji s Googleom i YouTubeom.

poynter.org European Union US Embassy