FUNDME – Formalno udruživanje neprofitnih digitalnih medija

Neprofitni mediji nastaju građanskom inicijativom odozdo i imaju važnu ulogu u suvremenim demokracijama jer nude obuhvatan uvid u teme od javnog interesa te doprinose kvaliteti vladavine prava provodeći javni nadzor nad radom tijela vlasti. U zemljama koje imaju razvijene sektore neprofitnih medija za njihov je razvoj zaslužna regulacija sektora te strukturirana javna podrška. U Republici Hrvatskoj izostaje takva podrška sektoru te će provedba projekta Formalno udruživanje neprofitnih medija (FUNDME) rezultirati osnivanjem saveza organizacija civilnog društva koje su nakladnici elektroničkih neprofitnih medija koji će funkcionirati kao resurs za razmjenu znanja i iskustava među njima. Izradit će se analize javnih politika i medijskog konteksta koje će ujedno biti i podloga zagovaračkim aktivnostima usmjerenim na dugoročnu podršku razvoju trećeg medijskog sektora te će projekt pridonijeti podizanju svijesti šire javnosti o važnosti održivosti neprofitnog medijskog sektora i nužnosti promjene društvenog okvira. Projekt istovremeno doprinosi snažnom civilnom društvu, podupirući institucionalno i mrežno djelovanje organizacija civilnog društva.

U okviru projekta, inicijativa Neprofitni mediji objavila je kratke analize i preporuke za unaprjeđenje položaja neprofitnih medija u medijskoj politici i izmjenama javnog financiranja medija te mogućnostima uvođenja poreza na digitalne platforme:
O nazivu i položaju neprofitnih medija
O oporezivanju digitalnih platformi
O financijskoj podršci radu neprofitnih medija
O sufinanciranju projekata međusektorskog potprograma Kreativna Europe

Projekt provode nositelj Udruga za promicanje medijske kulture, umjetnosti i tolerancije Lupiga – svijet kroz obične oči (portal Lupiga.com) te partneri Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva (portal Kulturpunkt.hr) i Faktograf – udruga za informiranu javnost (portal Faktograf.hr). Projekt FUNDME (Formalno udruživanje neprofitnih medija) je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta FUNDME je 29.992,40 eura, a period provedbe je od 01. rujna 2022. do 30. studenog 2023. Osoba za kontakt je koordinator projekta Duje Prkut ([email protected]).


poynter.org European Union US Embassy