Faktograf - Udruga za informiranu javnost

FUNDME – Formalno udruživanje neprofitnih digitalnih medija

Cilj projekta FUNDME – Formalno udruživanje neprofitnih digitalnih medija je osnivanje nacionalnog saveza organizacija civilnog društva koji su nakladnici elektroničkih neprofitnih medija u svrhu pružanja podrške svojim članicama za financijsko, upravljačko i zagovaračko kapacitiranje te kao resurs za razmjenu znanja i iskustava. Provedba projekta osnažit će zagovaračku i nadzornu ulogu organizacija civilnog društva u medijskoj politici te utjecati na razvoj okruženja u kojem se manjinski mediji mogu osnivati, razvijati i odgovarati na potrebe svojih korisnika, građana i šire javnosti. Projekt financira Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.