Climate Facts Europe

Projekt “Climate Facts Europe” ima za cilj povećati suradnju među europskim zemljama u razotkrivanju i analiziranju dezinformacija o klimi, istovremeno promovirajući činjenično točne informacije o klimi kako bi građani i građanke mogli donositi informirane odluke uoči europskih izbora 2024. godine.

Koristeći kolektivno znanje europskih organizacija za provjeru činjenica koje su verificirani članovi EFCSN-ovog Kodeksa, EFCSN će koordinirati suradnju između najmanje 15 organizacija za provjeru činjenica. Dezinformacijski narativi i fact-checking članci vezani za klimatske promjene prikupljat će se, pratiti i analizirati u centraliziranoj bazi podataka. 

Projekt financira European Climate Foundation.

poynter.org European Union US Embassy