Obavijest o privatnosti udruge Faktograf

U našoj Obavijesti o privatnosti možete doznati: koje vrste podataka obrađujemo, zbog čega to činimo, s kojom pravnom osnovom, tko može imati pristup podacima te prava koja imate sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Voditelj obrade

Faktograf – udruga za informiranu javnost,
Ulica Franje Petračića 6, 10000 Zagreb,
OIB: 68491626000
Službenik za zaštitu podataka: [email protected]

Prikupljanje i obrada podataka

U nastavku navodimo obrade koje provodimo u sklopu rada Faktografa kao udruge. Više o obradama vezanima uz rad medija Faktograf.hr možete pročitati u Obavijesti o privatnosti na stranici medija.

Članstvo

Podaci potrebni za članstvo u udruzi
Vrsta podataka: ime, OIB, datum rođenja, datum pristupanja udruzi, kategorija članstva, datum prestanka članstva
Pravna osnova:
1. Zakon o udrugama
2. Privola – u slučaju da osoba pristaje da podatke zadržimo duže
Rok zadržavanja:
1. Godinu nakon izlaska iz članstva
2. Do povlačenja privole

Članarina

Podaci potrebni za plaćanje članarine
Vrsta podataka: ime i prezime, adresa, IBAN
Pravna osnova: Podaci potrebni za izvršenje ugovornog odnosa
Rok zadržavanja: godinu nakon izlaska iz članstva

Prijave za posao i otvorene molbe

Slanje životopisa i podataka potrebnih za zapošljavanje uz prijave za posao i otvorene molbe
Vrsta podataka: Ime i prezime, Broj telefona, Grad i država, mail adresa, radno iskustvo, podaci o dosadašnjoj edukaciji
Pravna osnova:
1. Podaci potrebni za sklapanje ugovora o radu
2. Privola – u slučaju da osoba želi da podatke zadržimo duže
Rok zadržavanja:
1. 60 dana od završetka natječaja
2. Do povlačenja privole

Koja su prava ispitanika i kako ih ostvariti

Faktografovi ispitanici imaju mogućnost ostvarenja prava na:
– pristup osobnim podacima
– ispravak netočnih podataka
– prenosivost podataka
– brisanje osobnih podataka
– ograničenje obrade
– ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka

Ostvarenje prava možete zatražiti:
– slanjem maila našem službeniku za zaštitu podataka: [email protected]
– slanjem zahtjeva na fizičku adresu: Ulica Franje Petračića 6, 10000 Zagreb

Na mail adresu našeg službenika možete se obratiti i za sve druge upite vezane uz Faktografovo prikupljanje i obradu podataka.

Na sve zahtjeve se očitujemo u zakonskom roku od trideset dana.

Prigovor na određenu obradu možete uputiti nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka: Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), na adresu: Selska cesta 136, 10 000 Zagreb; mail adresa: [email protected]

Odnos s primateljima i izvršiteljima obrade

Vaše osobne podatke prosljeđujemo drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela (npr. sudovima).

Koristimo set alata Google Workspace za suradnju, cloud usluge i produktivnost. Zbog toga je Google LLC izvršitelj obrade za sljedeće obrade: Upiti čitatelja, pohvale čitatelja, evidencija prijetnji, monthly appeals tracker. Googleova politika privatnosti: https://policies.google.com/privacy

Određenim obradama vezanima uz web stranicu i mail pristup mogu imati naša webmaster te hosting tvrtka, s kojima su potpisani posebni Sporazumi o obradi podataka.

Sigurnost obrade podataka

Koristimo primjerene organizacijske i tehničke mjere kako bismo zaštitili osobne podatke od gubitka, krađe, kao i neovlaštene upotrebe, korištenja ili modifikacije.

Udruga Faktograf ima imenovanog vanjskog stručnjaka kao službenika za zaštitu osobnih podataka te je prošla edukaciju o pravima i obvezama koje propisuje Opća uredba o zaštiti podataka.

Posljednje izmjene: 20. 7. 2022.

poynter.org European Union US Embassy