Faktograf sudjeluje u projektu koji koristi AI za borbu protiv klimatskih dezinformacija

Faktograf sudjeluje u projektu koji koristi AI za borbu protiv klimatskih dezinformacija

30. svibnja 2024.

/scroll down for English/

Faktograf – udruga za informiranu javnost, u suradnji s Europskom mrežom standarda za provjeravanje činjenica (EFCSN) i drugim europskim dionicima, pokrenula je projekt za poboljšanje kapaciteta europskih fact-checking organizacija za suočavanje s kriznim situacijama. Projekt se zove FactCRICIS: Europski fact-checking odgovor u klimatskoj krizi, a sufinancira ga Europska unija.

FactCRICIS će podržati provjeravatelje činjenica u prepoznavanju i razotkrivanju dezinformacijskih kampanja vezanih za klimatske promjene i druge krize, potičući brže, učinkovitije i koordiniranije odgovore unutar i preko europskih granica.

Za potrebe projekta, Faktograf – udruga za informiranu javnost radit će zajedno s EFCSN-om i 20 drugih organizacija, u suradnji sa sveučilištem TU Dortmund iz Njemačke, španjolskim organizacijama za provjeru činjenica i tehnološki razvoj Newtral i Maldita.es, organizacijom za provjeru činjenica usmjerenom na znanost i tehnologiju Science Feedback te bugarskom tvrtkom za upravljanje AI-jem i podacima Ontotext.

Cilj projekta je uspostaviti sveobuhvatan paket praktičnih resursa i alata – kombinirajući najmodernije AI alate s klimatskom ekspertizom – dizajniranih za jačanje pripravnosti europskih provjeravatelja činjenica za odgovaranje na klimatske dezinformacije i poticanje prekogranične suradnje.

“Posljednjih nekoliko godina pokazalo je da krizne situacije služe kao plodno tlo za dezinformacije. Europi je potreban medijski sustav koji može odmah reagirati na ovaj izazov kad god se pojavi. Zato pojačavamo kapacitete europskih provjeravatelja činjenica kroz FactCRICIS”, rekao je Carlos Hernández-Echevarría, predsjednik upravnog tijela EFCSN-a.

Jedan od rezultata projekta bit će sveobuhvatna baza podataka o klimatskim dezinformacijama i odgovarajućim provjerama činjenica, obogaćena sofisticiranim metapodacima kako bi se pružili jedinstveni uvidi u lažne tvrdnje o klimatskim promjenama i povezanim političkim pitanjima.

U početku će bazu podataka u pilot programu sa svrhom testiranja koristiti organizacije za provjeru činjenica koje su dio EFCSN-a, uključujući Faktograf. Europska javnost moći će pristupiti bazi podataka putem javne web stranice.

U međuvremenu, možete se pretplatiti na EFCSN newsletter kako biste ostali informirani o ključnim trendovima u dezinformacijskom polju i provjerama činjenica, kao i drugim aktivnostima EFCSN-aa.

FactCRICIS je zajednički projekt Europske mreže standarda za provjeravanje činjenica s partnerima TU-Dortmund, Maldita, Newtral, Science Feedback i Ontotext, te organizacijama članicama EFCSN-a, uključujući Faktograf, sufinanciran od strane Europske unije (LC-02869427).

Više o projektu možete pročitati na web stranici EFCSN-a

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije. Stavovi i mišljenja izraženi u tekstu su isključivo stavovi autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske komisije. Europska unija niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

***

Faktograf – Association for the Informed Public, in association with the European Fact-Checking Standards network and other European stakeholders, has announced the launch of a project to improve the capacities of European fact-checking organisations to tackle crisis situations. It is called FactCRICIS: European Fact-Checking Response in Climate Crises, co-funded by the European Union.

FactCRICIS will support fact-checkers to identify and debunk disinformation campaigns related to climate change and other crises, fostering more rapid, impactful and coordinated responses within and across European borders.

For the project, Faktograf – Association for the Informed Public will work alongside the EFCSN and 20 other member organisations, in conjunction with the Germany-based university TU Dortmund, the Spanish fact-checking and technological development organisations Newtral and Maldita.es, the science and technology-focused fact-checking organisation Science Feedback, and Bulgaria-based AI and data management company Ontotext.

The project’s goal is to establish a comprehensive package of practical resources—combining cutting edge AI tools with climate expertise—designed to bolster the preparedness of European fact-checkers to respond to climate mis/disinformation and foster cross-border collaboration.

“The past couple of years have shown that crisis situations serve as a hotbed for mis- and disinformation. Europe needs a media system that is able to react to this cross-border challenge immediately whenever it arises. That’s why we are enhancing the capacities of European fact-checkers through FactCRICIS”, said Carlos Hernández-Echevarría, Chair of the EFCSN Governance Body.

One outcome of the project will be a comprehensive database of climate related mis- and disinformation and corresponding fact-checks enriched with sophisticated metadata to provide first-of-their-kind insights into false claims about climate change and related policy issues. 

Initially the database will be used by fact-checking organisations part of the EFCSN, including Faktograf – Association for the Informed Public in a pilot program to test and improve the database. The European public will be able to access the database through a public website.

In the meantime, you can subscribe to the EFCSN newsletter to stay up to date with key mis/disinformation trends identified and fact-checks produced using the database tools as well as other EFCSN project updates.

FactCRICIS is a joint project of the European Fact-Checking Standards Network with its partners TU-Dortmund, Maldita, Newtral, Science Feedback and Ontotext and EFCSN’s participating member organisations, including Faktograf – Association for the Informed Public, co-funded by the European Union (LC-02869427).

Read more about the project on the EFCSN’s website.

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only  and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the European Commission can be held responsible for them.

 

poynter.org European Union US Embassy